Privātuma politika

CAMPO SIA neveic šīs nomas pasūtījumu sistēmas lietotāju – nomas klientu personas datu apstrādi, neveic pasūtītāju identifikāciju tiešsaistē un nenodod klienta ievadīto informāciju trešajām personām.

Informācija, kas tiek prasīta pasūtījuma formās, ir nepieciešama nomas rezervācijas piesaistei un komunicēšanai ar pasūtītāju, un ne vairāk – pasūtījuma brīdī mūs neinteresē vai pasūtītājs norāda savu vārdu, iesauku vai pseidonīmu! Personas identifikācija, nododot tai nomā materiālās vērtības, notiek šo materiālo vērtību (nomas inventāra) nodošanas brīdī, klātienē. Šim nolūkam tajā brīdī nomnieks apliecina savu identitāti ar personu apliecinošu dokumentu.

Klienta ērtībai pasūtījuma formā ir dota iespēja norādīt maksātāja – juridiskas personas datus. CAMPO SIA neveic šīs informācijas pārbaudi vai apstrādi. Rēķinos šī informācija bez redakcijas un validācijas parādās formā, kādu iesniedzis pasūtītājs. CAMPO SIA lietvedībā tiek izmantoti tikai tie dati, kurus par klientu sniedz bankas izraksts un atbilstošie valsts reģistri apjomā, kādu pieprasa Latvijas Republikas  likums par grāmatvedību.